menu
close

Expert Teknisk Förvaltare; Patrik

Utåtriktad förvaltare med stark drivkraft och hög administrativ förmåga.

Expert Teknisk Förvaltare; Patrik

Interim driftchef /teknisk förvaltare

Patrik bor på Södermalm i Stockholm och har två vuxna barn. Han tränar regelbundet och har idrott och resor som stora fritidsintressen. Han har ett stort socialt umgänge. Som person är han social och utåtriktad och gillar att möta människor. Patrik har en stark, egen inre drivkraft och är alltid seriös i det han gör.

Utmärkande:         

Social och utåtriktad personlighet med en stark inre drivkraft och hög administrativ förmåga. Patrik har haft olika chefsbefattningar i över 15 år och hans huvudinriktning har varit fastighetsrelaterade tjänster så som Teknisk förvaltning och drift av kommersiella lokaler och bostäder till offentlig och privat sektor.

I dessa uppdrag har han hanterat medarbetare, kunder och leverantörer på olika nivåer. Han har dessutom många års erfarenhet av att leda personal med en stor geografisk spridning. Patric har även erfarenhet av operativt arbete som linjechef för leverans av olika servicetjänster till kunder med höga krav i komplexa verksamheter.

Hans ledarskap präglas av öppenhet och delaktighet, han uppmuntrar egna beslut och tillåter frihet under ansvar. Prestigelös, ödmjuk, tydlig och driven är egenskaper han ofta får höra av kollegor och medarbetare.

Patric har mycket goda IT-kunskaper och behärskar Word, Excel och Powerpoint mer än väl samt olika elektroniska affärs- och ekonomisystem för fakturahantering, budget etc.

Erfarenheter:

-Driftchefsuppdrag hos  en större kommersiell fastighetsägare i Stockholm.

-Senior Account Manager. Huvudsakliga ansvarsområde var att  bygga upp en verksamhet med fastighetsrelaterade tjänster.

-Verksamhetschef Teknisk förvaltning och drift av kontorslokaler, butiks- & affärslokaler etc. men även inköp och upphandling av entreprenörer inom bygg, el, VVS, Ventilation etc.

-Kontraktschef Ansvarig för den operativa verksamheten avseende teknisk förvaltning och drift av skolor, förskolor, omsorgsfastigheter etc.

Starttid: 06/11/2023

Information

Arbetsområde: Stockholm

Tillgänglig: 06/11/2023

Kompetensnivå: Expert Teknisk Förvaltare

Expertområden: Ledning/organisation inom fastighetsorganisationer

Intresseförfrågan

Utbildningar

Diplomerad Fastighetsförvaltare Folkuniversitetet, Stockholm

Företagsekonomi A+B Komvux, Uppsala

El-tele tekniskt Gymnasium Fyrisskolan, Uppsala

Erfarenhet:

Område
Erfarenhet (år)
Kunskap (1-10)

Brancherfarenhet

10-

9

Arbetsledning

13

8

Besiktningar(underhåll)

Byggteknik

Fastighetsekonomi

Fastighets-och hyresrätt

Fastighetsteknik

Kundservice och bemötande

Ledarskap/arbetsledning

Lokalanpassning

Projekthantering

Underhållsplanering

Upphandling av tjänster

Utbildning

Uthyrning av Lokaler/lägenhet