menu
close

Kvalificerad Teknisk Förvaltare; Matti

Erfaren förvaltare/ledare med drift i fokus.

Kvalificerad Teknisk Förvaltare; Matti

Första intrycket
En fastighetskille med bred erfarenhet inom fastigheter med både förvaltning och drift.

Utmärkande
En driven och social fastighetskille med bred erfarenhet både inom teknik såsom ledare för både tekniker och andra ledare, teknisk kompetent och dessutom kunnig inom flera fält i alla delar av arbete inom fastigheter.

Erfarenheter
Teknisk förvaltare/ledare med utbildning inom driftteknik samt underhåll och mångårig erfarenhet både som tekniker och ledare.
Han jobbar med drift i fokus. Jobbat med både kommersiella fastigheter och bostäder samt en mängd olika typer av fastigheter såsom centrumanläggningar och fastigheter med kulturhistoriska värden.
Mångårig erfarenhet inom drift och projekt samt van som både beställare och entreprenör.

Starttid: 01/10/2024

Information

Arbetsområde: Stockholm

Tillgänglig: 01/10/2024

Kompetensnivå: Kvalificerad Teknisk Förvaltare

Expertområden:

Intresseförfrågan

Utbildningar

Erfarenhet:

Område
Erfarenhet (år)
Kunskap (1-10)

Brancherfarenhet

Arbetsledning

Besiktningar(underhåll)

Byggteknik

Fastighetsekonomi

Fastighets-och hyresrätt

Fastighetsteknik

Kundservice och bemötande

Ledarskap/arbetsledning

Lokalanpassning

Projekthantering

Underhållsplanering

Upphandling av tjänster

Utbildning

Uthyrning av Lokaler/lägenhet